Czym jest UX, czyli jak powinna być zaprojektowana Twoja strona internetowa?

Produkty cyfrowe są w dzisiejszych czasach chlebem powszednim, a wysoka konkurencyjność sprawia, że wyróżnienie się na rynku ofertą, czy ceną – już nie wystarczy. Ważny jest dobrze zaprojektowany User Experience (UX), który umożliwi wybicie się na tle konkurencji i zyskanie lojalności zadowolonych użytkowników.

Czym jest UX?

User Experience (UX) tłumaczymy bezpośrednio z angielskiego jako „doświadczenie użytkownika”. Pod tym pojęciem określamy całokształt wrażeń i emocji, jakie towarzyszą użytkownikowi podczas integracji z produktem czy usługą. W kontekście projektów IT mówimy o doświadczeniach użytkownika w kontakcie ze stroną, sklepem bądź aplikacją. Produkt o dobrym UX ma dla użytkownika dużą wartość dodatnią, jest pożądany, potrzebny i lubiany. Natomiast dla biznesu, projektowanie zorientowane na użytkownika, to absolutna podstawa – przekłada się na wyniki sprzedaży i realizację celów biznesowych. Zadowolony użytkownik nie tylko chętnie powraca, ale również jest bardziej skłonny skorzystać z innych produktów firmy.

UX, user experience

Istnieje błędne przekonanie, że produkt mający dobry UX to taki, który jest po prostu użyteczny. Warto zaznaczyć, że User Experience nie jest tym samym, co użyteczność. Jeśli spojrzymy na definicję użyteczności zobaczymy, że opisuje tylko to, jak łatwe w użyciu jest nasze rozwiązanie. Natomiast UX mówi o całkowitej interakcji użytkownika z interfejsem. Porusza kwestie takie jak np.: atrakcyjność, łatwość i przyjemność korzystania czy nawet dostarczanie pozytywnych emocji albo rozrywki.

Przeczytaj także: Dlaczego warto zrobić landing page?

Co decyduje o pozytywnych doświadczeniach użytkownika?

Jedynie dzięki głębokiemu zrozumieniu potrzeb, oczekiwań i wartości użytkowników Twoja witryna odniesie sukces. Poniżej znajdują się istotne zasady. To wskazówki które należy zastosować w projektowaniu strony internetowej bądź zbadaniu obecnej.

Użyteczność

Pierwszym wyznacznikiem decydującym o pozytywnych doświadczeniach użytkownika jest użyteczność. Określa ona to, czy witryna internetowa służy założonym celom i stanowi rozwiązanie dla odbiorcy końcowego. Jest to cecha, która zawsze zależy od danego produktu, kontekstu jego użycia oraz grupy odbiorców. Każdy element strony powinien być oceniany pod wglądem użyteczności, a elementy, które nie spełniają swoich celów, nie powinny być udostępnione. Przykładowo chat w zamierzeniu pomagający w uzyskaniu szybkiej odpowiedzi – nie działa. Taka funkcja jest więc zupełnie zbędna, stwarza fałszywe oczekiwania dla użytkownika i skutkuje nieprzyjemnymi doświadczeniami.

Funkcjonalność

Głównymi wyznacznikami funkcjonalności jest łatwa nawigacja, prostota w obsłudze i intuicja w poruszaniu. Funkcjonalność opiera się przede wszystkim na maksymalnym ułatwieniu użytkownikowi realizacji zamierzonego celu. Wypełnienie pola w formularzu kontaktowym, zapis do newslettera lub dodanie produktu do koszyka – wszędzie tam, gdzie użytkownik podejmuje działania istotna jest funkcjonalność witryny. Przejście przez wspomniane ścieżki powinno być proste, intuicyjne i bezproblemowe.

Łatwość znalezienia

Niestety na nic zda się użyteczność i funkcjonalność Twojej strony internetowej, jeżeli osoby z grupy docelowej nie będą mogły do niej dotrzeć, przykładowo nie odnajdą jej w wyszukiwarce Google. Należy zadbać o to, żeby odbiorcy mogli zlokalizować produkt i uzyskać do niego dostęp wtedy, kiedy tego potrzebują. Dodatkowo zasada ta dotyczy również architektury witryny. Strona internetowa powinna być wyposażona w elementy, które sprawią, że bez problemu użytkownik odnajdzie poszukiwane przez siebie informacje.

ux, użyteczność ux

Wiarygodność

Strona internetowa, która jest na bieżąco aktualizowana oraz sprawnie funkcjonuje jest wiarygodna dla klientów. Aktualna oferta, informacje o firmie, czy nawet blog wpływają na budowanie wizerunku i zaufania konsumentów.

Atrakcyjność

Atrakcyjność jest cechą, która określa przyjemność z użytkowania. Atrakcyjny wizerunek to zasługa autentycznego i spójnego brandingu. Wyjątkowe logo, wyraziste kolory i intrygujące teksty reklamowe – wszystkie te elementy powinny współgrać i tworzyć całość. Ważne, aby produkt był projektowany zgodnie z preferencjami grupy odbiorczej. Przykładowo strona internetowa dla instytucji finansowej powinna mieć inny design niż aplikacja dla nastolatków.

Dostępność

Dostępność oznacza usuwanie barier, które uniemożliwiają korzystanie z produktu użytkownikom z ograniczeniami lub niepełnosprawnościami. Przy tworzeniu witryn uwzględniających zasady dostępności cyfrowej jest wiele ważnych aspektów, które trzeba wziąć pod uwagę: kontrast kolorystyczny, rozmiary czcionek, teksty alternatywne itp. Weryfikacja produktów pod względem podstawowych wymagań w zakresie dostępności jest bardzo ważną kwestią, chodź często pomijaną. Możemy to sprawdzić za pomocą kreatora ułatwień dostępu – istnieje sporo darmowych w Internecie.

Wartościowość

Ostatnia zasada odnosi się do postrzegania produktu cyfrowego jako wartościowego w oczach odbiorców. Jeżeli wszystkie wymienione powyżej elementy stworzą spójną całość, to prawdopodobieństwo powstania pozytywnego obrazu w oczach odbiorców będzie znacznie wyższe.

Kim jest UX Designer?

UX Designer to osoba odpowiadająca za projektowanie doświadczeń użytkowników. Dba o to, aby produkty i usługi cyfrowe odpowiadały na potrzeby użytkownika oraz biznesu, pełni zatem funkcję łącznika między klientem a biznesem. Bada i analizuje perspektywę grupy docelowej, następnie wplata jej wymagania do projektu, przy jednoczesnym zachowaniu celów biznesowych. Korzysta przy tym z różnych narzędzi. Jednym z nich jest lejek marketingowy. UX Designer nie zajmuje się tylko tworzeniem nowych produktów. Jego zadaniem jest również poprawienie funkcjonalności i użyteczności istniejących już elementów. Przykładowo przeprojektowanie formularza znajdującego się na stronie tak, by gwarantował wysoki wskaźnik konwersji.

Przeczytaj także: Lejek marketingowy – jak z niego korzystać?

Proces projektowy

Powyżej omówione zostały najważniejsze pojęcia oraz aspekty pomagające zrozumieć czym jest UX i jaką rolę pełni. Ostatnia część artykułu zobrazuje przebieg procesu projektowego. Składa się on z 6 etapów.

Koncepcja

Proces projektowy rozpoczyna się od pełnego zrozumienia produktu, odbiorców docelowych, celów biznesowych oraz sprawdzenia czy wszystkie elementy odpowiednio współgrają ze sobą. Dotyczy to postawionych idei i założeń. Stawiane są pytania: Jakie są nasze cele? Jakie problemy chcemy rozwiązać? Jakie przeszkody mogą stanąć nam na drodze? Kto będzie korzystał z tego produktu?
Na tym etapie prowadzone są wywiady z interesariuszami, spotkania otwierające projekt oraz tworzony jest zarys koncepcji.

Badanie

Następny etap w procesie projektowym UX obejmuje badania, które pomogą w zrozumieniu zakresu projektu i podejmowaniu trafnych decyzji. Wyróżnić można kilka m. in. badania użytkowników, badania rynku, testy użyteczności. Wyniki badań stanowią bezcenne źródło informacji dla projektantów UX w całym procesie projektowym, pomagając im głębiej zrozumieć relację użytkownik-produkt.

Najpopularniejszymi metodami są wywiady z użytkownikami, grupy fokusowe, ankiety oraz testy użyteczności. W zależności od badanego elementu oraz wybranej metody badawczej wyniki powinny potwierdzić zakładane koncepcje lub ujawnić problemy.

Analiza

Dane uzyskane z badań dostarczają projektantom UX niezbędnej wiedzy na temat odbiorców i rynku. Po szczegółowej analizie zebranych informacji można odpowiedzieć na liczne pytania i sprecyzować założenia dla produktu. Na tym etapie tworzymy takie elementy jak persona marketingowa oraz podróż użytkownika, aby zobrazować obiekty badań i dostosować cele dla produktu. Pierwszy element pomaga zwizualizować docelowych użytkowników. Natomiast mapa podróży pokazuje, w jaki sposób mogą oni doświadczać produktu.

Projektowanie

Kiedy zakończymy etapy badań i analiz rozpoczynamy projektowanie. Tworzymy wizualną koncepcję finalnego produktu na podstawie zdobytej wiedzy i spostrzeżeń. Praktyki stosowane na tym etapie to schematy (wireframes), architektura informacji, mikroteksty.

Wireframe, czyli wstępny szkic interfejsu użytkownika, służy do sformułowania i ustalenia podstawowego układu projektu oraz określenia, jakie istotne elementy powinny się w nim znaleźć. Makieta, pozbawiona docelowych kolorów, czcionek czy tekstów, często jest rysowana na papierze. Natomiast architektura informacji to proces organizowania treści w sposób, który jest logiczny i intuicyjny dla użytkowników. Dotyczy to materiały tekstowych i graficznych, przycisków itp. Jest to ustalenie hierarchii informacji. Ostatnia praktyka, czyli mikroteksty to jak wskazuje nazwa – krótkie teksty oraz informacje prezentowanie na witrynie. Służą do prowadzenia użytkownika przez całą stronę i pomagają mu zrozumieć, gdzie i jak ma podjąć określone działania. Finalną wersją tego etapu jest gotowy projekt, który następnie będzie podlegał testom.

Testy

Przed ostatni krokiem, czyli przed wprowadzeniem finalnego produktu na rynek, niezbędne są testy. Ponieważ UX swoją uwagę skupia na doświadczeniach użytkownika, to kluczowe jest zbadanie zachodzących interakcji pomiędzy produktem a konsumentem. Mowa tutaj o prototypowaniu, testach z udziałem użytkowników oraz testach wewnętrznych. Wyłapujemy wszelkie wady badanych rozwiązań i możemy dalej pracować nad poprawą wrażeń użytkowników.

Zakończ – wprowadź na rynek – zacznij od nowa

Ostatnim etapem procesu projektowania UX jest wprowadzenie finalnego produktu na rynek. Należy pamiętać że udostępnianie klientom stworzonej strony internetowej nie oznacza końca pracy. Wykrywanie i ciągle udoskonalanie projektu jest kluczowe do osiągnięcia sukcesu.

Proces projektowy, UX Designer

Podsumowanie

Zadbanie o UX jest niezbędne, aby strona internetowa przyciągała odbiorców, a także tworzyła relacje lojalnościowe. Aby zapewnić, że witryna będzie zaprojektowana zgodnie z dobrymi praktykami, warto skorzystać z pomocy doświadczonego specjalisty, który opiera swoje działania na twardych danych – pochodzących z badań, testów i warsztatów.