Strona Internetowa "Laser Technics"

W tej stronie skupiliśmy się na przekazaniu treści oraz oferty jaką ma do przekazania firma. Po przeprowadzonych badaniach przedprojektowych zauważyliśmy, że duża część grupy docelowej Laset Technics korzysta z urządzeń mobilnych, spowodowało to, że strona internetowa przybrała postać landing page w trosce o cierpliwośći wygodę użytkowników. Agencja Brand new Brand troszczy się o aspekty graficzne tak samo doskonale, jak o aspekty użyteczności.